מדרגות מס

גובה מס הכנסה שמנוכה מהמשכורת מחושב לפי מדרגות מס, באופן שלכל רמת הכנסה יש מדרגת מס משלה. תשלום מס הכנסה אינו אחיד לכולם ואחוז התשלום תלוי בגובה הכנסות.ככל שמרוויחים פחות כסף אחוז המס המשולם נמוך. מדרגות מס הכנסה מתעדכנות אחת לשנה.
בעת ההחלטה על גובה מדרגות המס נקבע סכום מקסימאלי לפיו רווחים בגובה הסכום שנקבע משלמים אחוז מס מסוים שנקבע ועל כל שקל מעל הסכום המקסימאלי משלמים אחוז מס גבוה יותר.

לדוגמא בשנת המס 2003 נקבע שעד הכנסות של 2,100 ₪ משלמים 10% מס כלומר 210 ₪ ועל כל שקל נוסף משלמים 18% מס וכן הלאה.

לכל אדם תושב ישראל (ומ2007 גם למי שאינו תושב ישראל) יש נקודות זיכוי, לכל נקודת זיכוי יש ערך כספי אשר משתנה לעיתים. כאשר רוצים לחשב את המס שאדם צריך לשלם מורידים מגובה המס לתשלום את הערך הכספי של נקודת זיכוי לאותה שנה כפול מספר נקודות זיכוי להן הוא זכאי. לכן אף שבעצם מחוייבים לשלם מס מהשקל הראשון משלמים מס רק כאשר גובה המס לתשלום גבוה יותר מהשווי הכספי של נקודות הזיכוי.

מדרגות המס לשנת 2003

מדרגות המס לשנת 2012 

מדרגות המס לשנת 2013 

מדרגות המס לשנת 2014 

מדרגות המס לשנת 2015 

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.