מדרגת מס לשנת 2003

נתונים חודשיים
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
2,100
210
210
18%
4,210
380
590
26%
5,220
263
852
27%
11,300
1,642
2,494
45%
20,100
3,960
6,454
50%
מעל 20,101
 
 
 
מצטבר שנתי
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
25,200
2,520
2,520
18%
50,520
4,558
7,078
26%
62,640
3,151
10,229
27%
135,600
19,669
29,928
45%
241,200
47,520
77,448
50%
מעל 241,201
 
 

 

 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.