מדרגות מס לשנת 2005

נתונים חודשיים
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
4,170
417
417
23%
7,420
748
1,164
32%
11,140
1,190
2,355
37%
19,890
3,238
5,592
39%
34,450
5,678
11,271
49%
מעל 34,451
 
 
 
מצטבר שנתי
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
50,040
5,004
5,004
23%
89,040
8,970
13,974
32%
133,680
14,285
28,259
37%
238,680
38,850
67,109
39%
413,400
68,141
135,250
49%
מעל 413,401
 
 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.