מדרגות מס לשנת 2012

נתונים חודשיים

אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
5,200
520
520
14%
8,880
515.2
1,035.5
21%
14,430
1,165.5
2,200.7
30%
21,780
2,205
4,405.6
33%
41,830
6,616.5
11022.2
48%
מעל 41,830
 
 

 

מצטבר שנתי

אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
62,400
6,240
6,240
14%
106,560
6,182.4
12,422.4
21%
173,160
13,986
26,408.4
30%
261,360
26,460
52,868.4
33%
501,960
79,398
132,266.4
48%
מעל 501,960
 
 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.