מדרגות מס לשנת 2004

נתונים חודשיים
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
3,900
390
390
25%
7,700
950
1,340
30%
11,040
1,002
2,342
43%
19,710
3,728
6,070
45%
34,140
6,494
12,564
49%
מעל 34,141
 
 
 
מצטבר שנתי
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
46,800
4,680
4,680
25%
92,400
11,400
16,080
30%
132,480
12,024
28,104
43%
236,520
44,737
72,841
45%
409,680
77,922
150,763
49%
מעל 409,681
 
 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.