מדרגות מס לשנת 2015

נתונים חודשיים

אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
5,270
527
527
14%
9,000
522.2
1,049.2
21%
13,990
1,047.9
2,097.1
31%
19,980
1,856.9
3,954
34%
41,790
7,415.4
11,369.4
48%
67,560
12,369.6
23,739
50%
מעל 67,560
 
 

מצטבר שנתי

אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
63,240
6,324
6,324
14%
108,000
6,266.4
12,590.4
21%
167,880
12,574.8
25,165.2
31%
239,760
22,282.8
47,448
34%
501,480
88,984.8
136,432.8
48%
810,720
148,435.2
284,868
50%
מעל 810,720
 
 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.