מדרגות מס לשנת 2013

נתונים חודשיים

אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
5,280
528
528
14%
9,010
522.2
1,050.2
21%
14,000
1,047.9
2,098.1
31%
20,000
1,860
3,958.1
34%
41,830
7,422.2
11,380.3
48%
67,630
12,384
23,764.3
50%
מעל 67,630
 
 

מצטבר שנתי

אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
63,360
6,336
6,336
14%
108,120
6,266.4
12,602.4
21%
168,000
12,574.8
25,177.2
31%
240,000
22,320
47,497.2
34%
501,960
89,066.4
136,563.6
48%
811,560
148,608
285,171.6
50%
מעל 811,560
 
 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.