מדרגות מס לשנת 2009

 
נתונים חודשיים
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
4,590
459
459
15%
8,160
535
994
23%
12,250
941
1,935
30%
17,600
1,605
3,540
34%
37,890
6,898
10,439
46%
מעל 37,891
 
 
 
מצטבר שנתי
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
55,080
5,508
5,508
15%
97,920
6,420
11,928
23%
147,000
11.292
23,220
30%
211,200
19,260
42,480
34%
454,680
82,776
125,268
46%
מעל 454,692
 
 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.