מדרגות מס לשנת 2008

 
נתונים חודשיים
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
4,390
439
439
16%
7,810
547
986
26%
11,720
1,017
2,003
33%
16,840
1,690
3,692
35%
36,260
6,797
10,489
47%
מעל 36,261
 
 
 
מצטבר שנתי
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
52,680
5,268
5,268
16%
93,720
6,566
11,834
26%
140,640
12,199
24,034
33%
202,080
20,275
44,309
35%
435,120
81,564
125,873
47%
מעל 435,121
 
 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.