מדרגות מס לשנת 2007

 
נתונים חודשיים
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
4,270
427
427
21%
7,600
699
1,126
29%
11,410
1,105
2,231
35%
16,380
1,740
3,971
36%
35,270
6,800
10,771
48%
מעל 35,271
 
 
 
מצטבר שנתי
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
51,240
5,124
5,124
21%
91,200
8,392
13,516
29%
136,920
13,259
26,774
35%
196,650
20,874
47,648
36%
423,240
81,605
129,253
48%
מעל 423,241
 
 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.