מדרגות מס לשנת 2006

 
נתונים חודשיים
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
4,280
428
428
22%
7,620
735
1,163
29%
11,440
1,108
2,271
36%
20,420
3,233
5,503
37%
35,370
5,532
11,035
49%
מעל 35,371
 
 
 
מצטבר שנתי
אחוז המס
מדרגות המס
מס למדרגה
מס מצטבר
10%
51,360
5,136
5,136
22%
91,440
8,818
13,954
29%
137,280
13,294
27,247
36%
245,040
38,794
66,041
37%
424,440
66,378
132,419
49%
מעל 424,441
 
 

חזרה למדרגות המס

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.