מדריך פתיחת עסק לעצמאי

פתיחת עסק חדש כרוכה במילוי טפסים רבים, דיווח לרשויות השונות, התנהלות מול גופים רבים והמון בירוקרטיה. כמובן שאין תחליף לשירות מקצועי של רואה חשבון אשר עושה הכל בשבילך. במדריך זה אנו מביאים בפנייך את עיקר ההתנהלות שלך ואת המהלכים שתידרש לבצע בדרך להקמת עסק. השימוש במדריך זה אינו מחליף ייעוץ מקצועי.
פתיחת עסק חדש כעצמאי (עוסק פטור או מורשה):
מע”מ – פעולה ראשונה אותה יש לבצע היא פתיחת תיק במע”מ את התיק יש לפתוח בתחנת המע”מ שאליה שייך בית העסק לרוב מדובר בתחנה הקרובה לבית העסק.
רשימת מסמכים אותם עלייך להביא לפתיחת תיק במע”מ:
  • צילום תעודת זהות.
  • חוזה שכירות של העסק.
  • אישור על הסמכה מקצועית.
  • מסמך המעיד על יצירת קשר עם לקוח שמאשר שהוא מתכוון להיעזר בשרותיך.
  • אישור מהבנק על ניהול חשבון, או המחאה מבוטלת (כאשר החשבון משותף עם אדם נוסף יש להביא הסכמה שלו שהחשבון ישמש את מע”מ)
  • יש למלא טופס לפתיחת תיק במע”מ.
עם סיום התהליך תתקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה או עוסק פטור ושוברים זמניים לדיווח, מספר העוסק שתקבל הוא מספר תעודת הזהות של העסק.
כאשר מדובר בשותפות:
כל אחד מהשותפים יביא את המסמכים הנדרשים ובנוסף:
לאחר הרישום יתקבל פנקס דיווח אותו עלייך למלא ולהגיש למע”מ פעם בחודש/חודשיים בהתאם למה שנקבע לפי המחזור העסקי.
ההתנהלות מול המע”מ – עוסק מורשה עד ל 15 בכל חודש יתכן חודשי או דו חודשי, מע”מ עוסק פטור-דיווח שנתי סיכום הקבלות.
מס הכנסה – יש להודיע למס הכנסה מייד עם תחילת הפעילות העסקית.
יש להגיש למס הכנסה את המסמכים הבאים:
לאחר הרישום במס הכנסה תקבל פנקס לתשלום מקדמות אחת לחודש/חודשיים, אחוז המקדמות אותו עלייך לשלם ייקבע לפי הממוצע בענף כמובן שיש אפשרות להגיש בקשה לשינוי גובה המקדמות הגדלתם הקטנתם או ביטולם לפי הצפי של המחזור העסקי, המקדמות הן על חשבון תשלום המס השנתי שלך.
במידה ואתה מעסיק עובדים תקבל שני פנקסים נוספים שבהם תצטרך לדווח על השכר אותו שילמת לעובדיך.פנקס ניכויים מס הכנסה ופנקס ניכויים בטוח לאומי.
 
ההתנהלות מול מס הכנסה – מקדמה למס הכנסה עד ל 15 בכל חודש יתכן חודשי או דו חודשי. ניכויים ממשכורת מס הכנסה עד ל 15 בכל חודש יתכן חודשי או דו חודשי. דוח שנתי למס הכנסה עד ה 30 באפריל בשיטה החד צידית או 31 במאי בשיטה כפולה. הצהרת הון תוך 120 יום מהדרישה.
 
ביטוח לאומי – 

יש למלא דו”ח שנתי, בטופס עלייך למלא פרטים אישיים, מקומות עבודה, וכן הערכה לגבי ההכנסה הצפויה שלך.
לאחר הרישום בביטוח לאומי ישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום.המקדמות לתשלום נקבעו על פי הצהרתך בטופס דין וחשבון שנתי.גם את מקדמות בטוח לאומי אפשר להגדיל או להקטין.
המקדמות שתשלם לבטוח לאומי הם על חשבון הביטוח לאומי השנתי.

ההתנהלות מול הביטוח לאומי – ניכויים ממשכורת בטוח לאומי עד ל 15 בכל חודש הדיווח הוא חודשי בלבד. מקדמות בטוח לאומי עד ל 15 בכל חודש (הדיווח הוא חודשי בלבד).

 *תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.