טופס החזר מס לשכירים

אפשר להגיש בקשה להחזר מס באופן עצמאי, ע”י מילוי טופס החזר מס לשכירים, אך זהו פתח לטעויות ועיכובים. לכן, כשמדובר בטופס החזר מס לשכירים, כדאי ומומלץ להיעזר בגורם מקצועי.
תהליך הגשת הבקשה להחזר מס לפקיד השומה במס הכנסה, צריך להיעשות על פי הנוהל של רשות המסים ובכל מקרה רק לאחר תום שנת המס ועד שש שנים מסופה של שנת המס בגינה העובד מבקש את ההחזר.
מדוע יש טעויות בחישוב גובה המס?
גובה המס של כל עובד מחושבת על סמך כל הכנסותיו בשנת המס החולפת, כאשר המס עצמו מנוכה מהשכר החודשי דרך תלוש המשכורת. חישוב גובה המס הוא חישוב משוער, שכן רק בסוף שנת המס אפשר לדעת בוודאות את סך הכנסותיו של העובד ולהתעדכן בשינויים שהתרחשו בסטטוס האישי שלו או במצבו התעסוקתי, המשפיעים על דרגת השכר. זו הסיבה העיקרית לכך שיכולים להתגלות פערים בין גובה המס שהיה צריך להיות מנוכה משכר העובד, לגובה המס שנוכה בפועל. רשות המסים מודעת לכך ולכן היא מאפשרת להגיש בקשה לקבלת החזרים, אך בקשה זו צריכה להיות מסודרת ולכלול את כל הטפסים הנלווים.
באילו טפסים מדובר?
● טופס 135 – כדי להגיש בקשה להחזר מס יש לפנות לפקיד השומה באזור אליו העובד משתייך, ולבקש טופס 135. אפשר לחסוך את השלב הזה ולהוריד את הטופס ישירות מאתר האינטרנט של מס הכנסה, שם גם ניתן למצוא הוראות כיצד למלא את המסמך ואילו מסמכים נוספים יש לצרף אליו.
● טופס 106 – לאחר מילוי טופס 135, יש לצרף טופס 106. טופס 106 הוא טופס של רשות המסים המופק לכל עובד בתום שנת המס והוא מרכז את כל המשכורות ששולמו במהלך השנה ובאמצעותו ניתן לבדוק את מאזן הניכויים השנתי. את הטופס ניתן לקבל מהמעסיק.
● אישורים שונים – במקרים מסוימים יהיה צורך לצרף גם אישורים לנקודות זיכוי או לפטור, כמו אישורים על מצב משפחתי, מצב בריאותי, מקום מגורים, תשלום לקופות גמל, תרומות ועוד.
לאחר הגשת הבקשה יבחן פקיד השומה את הנתונים ויחליט האם אתה זכאי לקבלת החזר, ובמידה וכן, רשות המסים תעביר את הכסף ישירות לחשבון הבנק האישי שלך.
מה עוד חשוב לדעת?
עובד המבקש החזר מס בגין יותר משנת מס אחת, צריך להגיש בנפרד בקשה להחזר לכל אחת מהשנים, ולכל בקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים. כמו כן, אדם נשוי צריך לצרף לבקשה גם את כל המסמכים הרלוונטיים של בת הזוג.
על פי החוק ניתן לבקש החזר מס עד שש שנים אחורנית, לכן כדאי לא לבזבז זמן על הבנת התהליך והכנת חבילת המסמכים להגשת הבקשה, אלא לפנות לאחת החברות המקצועיות המציעות ייעוץ מקצועי וליווי לכל אורך התהליך, מבדיקת הזכאות ועד לקבלת הכסף לחשבון הבנק.

רוצים לשמוע עוד על טופס החזר מס לשכירים ןעל אופן הבדיקה פנו אלינו…