עשרות ומאות אלפי אזרחי ישראל משלמים מס בשיעור גבוה יותר מהנדרש עפ"י חוק מבלי שהם ערים לזכאותם לקבל החזרי מס

80% מהשכירים המשלמים מס – משלמים מס עודף. הסיבות לכך שכל כך הרבה שכירים משלמים מס עודף וזכאים להחזרי מס נובעת מכך שחוקי מס הכנסה מסובכים ויוצרים פתח לטעיות בחישוב המס.

בנוסף לכך חישוב מס הכנסה הוא שנתי כאשר בפועל המס מנוכה כל חודש כך שאם במהלך השנה היה שינוי בגובה המשכורת, או שעובד לא עבד בכלל, או שנוספו לו נקודות זיכוי, מגיע לו החזר גם על החודשים הקודמים בהם שילם סכומי מס גבוהים יותר ממדרגות המס השנתית שלו.

כדי לבדוק את זכאותך להחזרי מס ענה/י על השאלות הבטות והערכ/י את זכאותך להחזרי מס.

[eligibility_tax]
*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.