שידור נתוני הדו"ח השנתי של יחידים למס הכנסה

הודעת רשות המיסים: שידור נתוני הדוח השנתי של יחידים למס הכנסה באמצעות האינטרנט החל מ-20 באוקטובר
במסגרת תיקון 161 לפקודת מס הכנסה נקבע כי החל מדוחות לשנת המס 2008 נדרש כל יחיד החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, שהיתה לו במהלך אותה שנה הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות, להגיש את הדוח השנתי באופן מקוון.

דוח ייחשב כדוח מקוון אם שודר באחד מהאמצעים הבאים:

  • דוח ששודר באמצעות מערכת המחשב של רשות המסים (שע"ם) על ידי מייצגים (רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין) המחוברים למחשב שע"ם.
  •  דוח ששודר באמצעות האינטרנט.
     
ב-20 באוקטובר 2009 תפתח האפשרות להזנת נתוני הדוח השנתי ליחידים באופן מקוון, באמצעות האינטרנט. החל ממועד זה נדרש כל יחיד העונה על הדרישות לעיל להגיש את הדוח השנתי באופן מקוון. דוחות שיוגשו עד למועד זה, ניתן להמשיך ולמלא באופן ידני.היישום להגשת דוחות מקוונים באמצעות אתר האינטרנט, יופיע באתר האינטרנט של רשות המסים תחת השם "שידור נתוני דוח שנתי למס הכנסה ליחיד". במסגרת היישום יתבקש היחיד למלא את נתוני הדוח (טופס 1301) - "דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2008" באופן מקוון.
בסיום התהליך יש להדפיס את טופס הדוח שמולא, המופק מהיישום, לחתום, לצרף את כל הצרופות והמסמכים הרלבנטיים ולהגיש למשרד השומה .יודגש, כי יחיד שימלא דוח באמצעות היישום ולא יגיש אותו עם כל הצרופות והמסמכים הרלבנטיים למשרד השומה, ייחשב כיחיד שלא הגיש דוח שנתי.

 
ארכיון החדשות >>

יצירת קשר