מחשבון נקודות זיכוי

כל המחשבונים
על כל עובד מישראל מוטלת החובה של תשלום מס מהשקל הראשון שהוא מרוויח. מדרגות המס שעל כל עובד לשלם נקבעות לפי הכנסותיו. ככל שעובד מרוויח יותר הוא משלם אחוז מס גבוה יותר. אך יש גם הקלות הניתנות לאוכלוסיות חלשות או כאלה שיש למדינה אינטרס לעודד אותם ולהקל עליהם בתשלום המס. הקלות אלו ניתנות בדמות נקודות זיכוי הניתנות לאוכלוסיות אלו. לכל נקודת זיכוי יש ערך כספי (המשתנה משנה לשנה) מכפילים את מספר נקודות הזיכוי העומדות לזכותו של העובד בשווי שלהם ואת התוצאה שיצאה מורידים מהסכום של המס שעל העובד לשלם למס הכנסה. כיוון שלכל תושב ישראל יש 2.25 נקודות זיכוי נוצר מצב בו תושב ישראל אינו משלם מס מהשקל הראשון שהוא מרוויח.

מחשבון החזרי מס מחשב חישוב שנתי של נקודות הזיכוי.

כדי לחשב את מספר נקודות הזיכוי המגיעות לך יש לסמן את הטבלה הבאה:


          


            

  

  

   

 


יש לשים לב כי מחשבון זה מחשב את נקודות הזיכוי בחישוב חודשי ולא בחישוב שנתי.

במחשבון מופיעים הקריטריונים העיקריים בחישוב נקודות זיכוי, אך ישנם פרמטרים נוספים אשר אינם שכיחים ולכן ייתכנו שינויים במספר נקודות הזיכוי אשר הינך זכאי/ת.

מחשבון זה אינו משמש תחליף לייעוץ מקצועי השימוש במחשבון הוא על אחריותו של המשתמש

יצירת קשר