מחשבון חישוב שכר מינימום

כל המחשבונים
בישראל יש חוק הקובע שכר מינימום שעל המעביד לשלם לעובד, מעביד המשלם לעובד שכר נמוך מזה עובר על החוק וצפוי לעונשים.כאשר מעדכנים את שכר המינימום מעדכנים שכר מינימום לשעה, יום וחודש.שכר המינימום משתנה לפי גיל העובד.

לחישוב שכר המינימום יש למלא את הפרטים:


מחשבון זה אינו משמש תחליף לייעוץ מקצועי השימוש במחשבון הוא על אחריותו של המשתמש

יצירת קשר
חדשות


"הרפורמה בשווי שימוש יצרה עיוות כלכלי"
24.07.2011
המושב העשירי בכנס אילת העלה פעם נוספת לבמה את אחת המחלוקות הגדולות ביותר בין רשות המסים ללשכת רואי חשבון בשנים האחרונות – נושא שווי שימוש ברכב. כארבע שנים לאחר שתוקנו תקנות שווי שימוש החדשות, חוזרת ועולה שוב השאלה: האם זו היתה טעות או מהלך ראוי?

מנכ"ל המשרד לקליטת עלייה:"כתוצאה מרפורמת המיסוי חזרו כ-30 אלף תושבים חוזרים שייצרו מעל שני מיליארד ש"ח הכנסות למדינה"
10.07.2011

האם תיקון 168 לפקודת מס הכנסה הביא לתוצאה הכלכלית והחברתית הרצויה ומשך לישראל תושבים חוזרים ועולים חדשים שהביאו איתם הון רב? מה כדאי לעשות כדי למצות את מירב הזכויות במסגרת התיקון? מספר מומחים למיסוי נתנו טיפים חשובים למייצגים של עולים חדשים ותושבים חוזרים במסגרת המושב השמיני בכנס אילת שעסק בהקלות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים.אין בועת נדל"ן בישראל
06.07.2011
תמימות דעים שררה בפאנל הנדל"ן בכנס אילת בין נשיא הלשכה, כלכלן בנק ישראל ומנכ"ל מעלות לשעבר. מנכ"ל בנק איגוד צופה בטווח הקצר אפשרות לירידת מחיריםמומחי המס: "המלצות הועדה בעניין מיסוי דיבידנד יעשו מהפכה כללית בשיטת המס הישראלית"
02.06.2011
המושב התשיעי בכנס אילת עסק במסקנות הצפויות של הוועדה למיסוי דו שלבי. התארח בפאנל יו"ר הוועדה, עו"ד אלדד נח, המנהל המקצועי ברשות המסים ומומחי מס בולטים שהגיבו בעיקר לפרסומים שהודלפו לתקשורת ערב המושב.

חוק דמי מחלה התשע"א (2011).
24.05.2011

בהתאם לתיקון שפורסם לאחרונה
העובד יהיה זכאי לדמי מחלה גבוהים יותר.שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2011
16.03.2011

 

 

מינהל הגביה במוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר, ובו עדכון השינויים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים החל מינואר 2011 והחל מאפריל 2011. בהתאם לחוזר, החל ב- 01.04.2011 יחולו שינויים בשיעורי דמי הביטוח בחלקו של המעסיק בלבד.הצעת חוק גיל פרישה (ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א-2011
09.03.2011
ביום 01.11.2010 פורסמה הצעת חוק פרטית, הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א-2011. מוצע כי גיל הפרישה לנשים ימשיך לעמוד על 62 שנים ולא יועלה ל- 64.

מבצע אכיפה כנגד מעסיקים ישראלים המעסיקים זרים בניגוד לחוק
03.03.2011

 

 

רשות האוכלוסין וההגירה החלה במבצע אכיפה במטרה לאתר מעסיקים ישראלים העוברים על החוק ומעסיקים עובדים זרים ללא היתר. בנוסף, תיעשה פעילות לאיתור מעסיקים ישראלים אשר אינם מקפידים על תנאי עבודה נאותים לעובדים הזרים.הוארך עד 31/12/11 תוקפן של תקנות מס הכנסה המעניקות זיכוי ממס הכנסה לישובי שדרות ויישובי הנגב המערבי
22.02.2011
בס"ד

תושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי (ישובי עוטף עזה) יהיו זכאים לזיכוי בשיעור 20% במס הכנסה,
עד תום שנת 2011.

פטור על מענק פרישה
15.02.2011

 

 

ביום 15.08.2010 פורסם חוזר רשות המסים, לפיו הגדלת הפטור על מענק הפרישה ל- 150% מגובה המשכורת החודשית תעשה באופן אוטומטי לכל מי שפרש בכפוף לתקרת הפטור.שנת המס 2011
06.01.2011
בתהאם לחוק ההתיישנות מס הכנסה מאפשר להגיש דוחות להחזרי מס 6 שנים אחורה.
לכן,נכון לשנת המס 2011 ניתן להגיש דוחות לשנים 2005-2010.

תיקון סעיף 35 לפקודה - נקודות זיכוי לתושב חוזר
24.11.2010

 

ביום 15.11.2010 אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 179), התשע"א-2010, לפיה בהגדרת "עולה" שבסעיף 35 לפקודה ייכלל גם יחיד ששב והיה לתושב ישראל מיום 16.5.2010 ועד ליום 30.9.2012, לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות. בעקבות התיקון הצפוי, יהיה זכאי תושב חוזר מוטב (בדומה לעולה חדש), לנקודות זיכוי הניתנות באופן מדורג במשך 3.5 שנים מיום ההגעה לישראל או מיום 1.1.2011, לפי המאוחר כמפורט בהודעת רשות המסים.ארכיון החדשות >>