מחשבון חישוב שכר מינימום

כל המחשבונים
בישראל יש חוק הקובע שכר מינימום שעל המעביד לשלם לעובד, מעביד המשלם לעובד שכר נמוך מזה עובר על החוק וצפוי לעונשים.כאשר מעדכנים את שכר המינימום מעדכנים שכר מינימום לשעה, יום וחודש.שכר המינימום משתנה לפי גיל העובד.

לחישוב שכר המינימום יש למלא את הפרטים:


מחשבון זה אינו משמש תחליף לייעוץ מקצועי השימוש במחשבון הוא על אחריותו של המשתמש

יצירת קשר