שווי נקודות זיכוי

נקודות זיכוי מזכה את המשתכרים בהקטנה של סכום המס על הכנסה החייבת ומטרתה להקל בתשלום המס. כל תושב ישראל זכאי ל2.25 נקודות זיכוי (ובכך נוצר מצב בו תושב ישראל לעולם לא משלם מס מהשקל הראשון שהוא מרוויח) אך כיוון שהממשלה רוצה לעזור לשכבות החלשות ולעודד אוכלוסיות שונות לצאת לעבוד, ניתנות נקודות זיכוי נוספות לאוכלוסיות אלו כגון: נשים,עולים חדשים, חיילים משוחררים, משפחות חד הוריות ועוד.
לנקודת זיכוי יש ערך כספי אשר מתעדכן אחת לשנה.
כאשר רוצים לחשב כמה מס צריך לשלם יש להסתכל במדרגות המס של אותה שנה ולערוך חישוב של סך כל המס שאדם צריך לשלם ולאחר מכן מפחיתים מהסכום הזה את מספר נקודות הזיכוי שלו כפול השווי הכספי של נקודת זיכוי באותה שנה. 
לדוגמא: שכיר אשר לו 2.25 נקודות זיכוי ואחוז המס השולי אותו הוא צריך לשלם עומד על 35% כיוון שגובה המשכורת השנתית שלו בשנת 2007 היא 180,000 ש"ח. ניקח את שווי נקודת זיכוי בשנת 2007 (2,136) כפול 2.25 נקודות זיכוי שעומדות לרשותו 2,136*2.25=4,806 את הסכום הזה ינכו לו מהמס השנתי שעליו לשלם.

שנה
שווי חודשי
שווי שנתי
2003
181
2,172
2004
178
2,136
2005
178
2,136
2006
178
2,136
2007
178
2,136
2008
189
2,268
2009
197
2,364
2010
205
2,460*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.