החזר מס שבח

הכל על מס שבח

מהו מס שבח

 מס שבח הינו למעשה מס רווח הון, המוטל על מוכר של זכות במקרקעין (או זכות באיגוד מקרקעין), אשר אינה מהווה בידיו 'מלאי עסקי'.
 
המס מוטל במקרה שלמוכר נוצר רווח ממכירת הזכות במקרקעין (כלומר, לא יוטל מס במקרה של מכירת דירה בהפסד).
 
החוק קובע את דרך חישוב השבח, ההוצאות המותרות בניכוי, ההוראות לחישוב יום המכירה ושווי המכירה, כמו גם ההגדרות והתנאים לגביהם. (ההפרש בין מחיר המכירה לעומת מחיר הקניה המקורי).
 
מס שבח הוא המס שיוטל על המוכר בגין הרווח (שבח) שפרטנו עליו לעיל

חזר מס שבח

אם שילמת מס שבח רוב הסיכויים שמגיעים לך החזרים של עשרות אלפי שקלים. בבדיקה אותה אנו מבצעים באמצעות מערכות מיוחדות המסונכרנות עם רשות המיסים נוכל לבדוק האם קיימים הפסדי הון ממקורות אחרים ( לדוגמא הספדי הון מפעילות בבורסה )ואז יהיה ניתן לקזזם מתשלום השבח . נבצע בדיקות מקיפות נוספות�כך שבסופו של תהליך יוחזר לכיסך המס ששלמת ביתר. 

ניתן להחזיר מס שבח ששולם משנת 2007 ואילך .

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה זה על אחריותו המלאה.